Teenused

  • Andmesisestus
  • Hinnapäringud
  • Infootsing
  • Reklaami/visiitkaartide tellimine
  • Nõupidamiste, lähetuste, ühisürituste ettevalmistamine
  • Kalendri haldamine, kohtumiste kokkuleppimine ja meeldetuletamine
  • Kliendikõned
  • Broneeringud